DİHA - Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê

HIŞYARIYA ZAGONÎ

©Hemû mafên Ajansa Nûçeyan a Dîcleyê (DÎHA) parastî ne. Aboneyên me nikarin nûçe û wêneyên me zêde bikin, bidin kes an jî saziyek din. Bêyî destûra nivîskî ya DÎHA'yê, jibergirtina nûçe û wêneyan, ji nû ve weşandin û belavkirina wan qedexe ye. Kîjan kes û sazî (rojname, kovar, radyo, televîzyon û malper û hwd.) vî mafî binpê bike, dê lê doz were vekirin.