DİHA - Dicle Haber Ajansı

Çalışma Yaşamı

Amed'deki sağlıkçılardan açığa alınmalara tepki

 
21 Ekim
19:33 2016

AMED (DİHA) - Amed'deki sağlık emekçileri bir araya gelerek ortak açıklamayla, kamu emekçilerinin açığa alınmasına ve ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Türk Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Mezopotamya Psikologlar Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri, Sümer Park Resepsiyon salonunda emekçilerin açığa alınmaları ve ihraç edilmelerine yönelik ortak basın açıklaması yaptı.

AKP hükümetinin otoriter yönetim anlayışını toplumsal alanın tümüne dayattığını söyleyen Amed Tabip Odası Eşbaşkanı Yakup Altaş, OHAL muhaliflere yönelik cadı avının yürütüldüğünü ve sağlık emekçilerinin kamu alanından ihraç edilmelerini kabul etmediklerini belirtti.

Altaş, kamu alanında liyakat değil biat üzerinde inşa edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, KHK'ler aracılığıyla yürütülen akıl almaz işten çıkarma keyfiliğinin iş alımlarına da yansıdığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nda kadrolaşma adına yaşanan hukuksuzluk ve usulsüzlüklerin mülakat adı altında hukuki kılıfına uydurulduğunu vurgulayan Altaş, kamu istihdamı alanında tüm inisiyatif iktidar partisinin iki dudağı arasında olduğunu söyledi.

Altaş, sağlık eğitiminin ve hizmetinin niteliksizleştirildiğini söyleyerek, "Emeğin kazanılmış haklarının tümüyle ortadan kaldırılmak istendiği, sendikalar, meslek odaları, ve meslek dernekleri üzerinde baskının yoğunlaştığı toplumsal muhalefete yönelik baskı ve sindirme uygulamalarının derinleştiği, emeği alabildiğince değersizleştiren kadınların yoğun şiddete maruz kaldığı çocukların savaşa ve istismara karşı korunmasız bırakıldığı, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı bu ortamın demokrasi kisvesiyle izin vermeyeceğiz. Ortadoğu bataklığına saplanmamıza yol açanlar siyasi ikballeri ve sermaye birikimleri için savaşı, şiddeti, anti demokratik uygulamaları devreye sokanlar suç işlemektedir" dedi.

Sağlık emekçileri açıklamanın ardından "Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları" toplantısına geçerek, emekçiler üzerindeki baskıları tartıştı.

(la-bo/rp)Paylaş

EN ÇOK OKUNANLAR